สัมผัสความสะดวกสบาย
และความอบอุ่นที่แท้จริง

โรงแรมบางกอกรามาเพรส (บ้านสิริ) สะอาด เงียบ สงบ คล้ายบ้านพักตากอากาศท่ามกลางมวลหมู่พรรณไม้หอมไทย ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ระยะจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจากสนามบิน